Jordfelsbrytare - för skydd av person och egendom
För din säkerhet: Hager normprodukter med QuickConnect
 
Lättmonterade dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsautomater skyddar person och egendom vid direkt och indirekt beröring samt skyddar mot risker med isolationsfel. Alla tänkbara applikationer kan förses med passande skydd.
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles