Fasskenor och förbindningar till säkerhetsprodukter

Översikt Fasskenor och förbindningar till säkerhetsprodukter som PDF
Fasskenor
För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns som 1, 2 eller 3-fasskena och för dvärgbrytare med hjälpkontakt.
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles