Tillbehör för dvärgbrytare

Produktöversikt som PDF
• Tillbehören monteras på dvärgbrytare (dock ej på selektiva dvärgbrytare)
• Hjälpkontakt, signalkontakt, shuntutlösare och underspänningsutlösare
• Monteras på dvärgbrytare vänstra sida
• Manuell överstyrningsmöjlighet
Anvisning:
Max tre hjälpkontakter (MZ201, MZ202) och en utlösare (MZ203-MZ206) kan monteras på respektive dvärgbrytare. T.ex. 3 x MZ201 + 1 x MZ203.

Hjälpkontakt CA 6 A/230 V~

Egenskaper:
 • Hjäpkontakt för dvärgbrytare och personsskyddsautomat
 • Indikerar vid överlast eller kortslutning, följer produktens vippa
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
MZ201 Hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V
MZ201 Hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V
MZ201 2108307 Hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V 1 st.
  *

Signalkontakt SD 6 A/230 V~

Egenskaper:
 • Hjäpkontakt för dvärgbrytare och personsskyddsautomat
 • Vid överlast eller kortslutning indikerar kontaktstatus. Kontakten kan även testas manuellt.
 • Kontakten växlas endast vid kortslutning eller överlast, ej manuell manövrering
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
MZ202 Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring
MZ202 Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring
MZ202 2108308 Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring 1 st.
  *

Shuntutlösare

Egenskaper:
 • Hjäpkontakt för dvärgbrytare och personsskyddsautomat
 • Shuntutlösaren påverkar dvärgbrytarens utlösningsmekanism med en extern spole som får en impuls eller fast signal
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
MZ203 Shuntutlösare 230-400V AC 110-130V DC
MZ203 Shuntutlösare 230-400V AC 110-130V DC
MZ203 2108309 Shuntutlösare 230-400V AC 110-130V DC 1 st.
  *
MZ204 Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC
MZ204 Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC
MZ204 2108310 Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC 1 st.
  *

Underspänningsutlösare

Egenskaper:
 • Hjäpkontakt för dvärgbrytare och personsskyddsautomat
 • Löser dvärgbrytaren vid underspänning eller spänningsbortfall
   
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
MZ205 Underspänningsutlösare 48V DC
MZ205 Underspänningsutlösare 48V DC
MZ205 2108312 Underspänningsutlösare 48V DC 1 st.
  *
MZ206 Underspänningsutlösare 230V AC
MZ206 Underspänningsutlösare 230V AC
MZ206 2108313 Underspänningsutlösare 230V AC 1 st.
  *

Lås för dvärgbrytare

Egenskaper:
 • Låser dvärgbrytarens vippa i till- eller frånläge
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
MZN175 Låsbygel för Automatsäkring
MZN175 Låsbygel för Automatsäkring
MZN175 2108632 Låsbygel för Automatsäkring 2 st.
  *
S014 Hänglås
S014 Hänglås
S014 2108640 Hänglås 10 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles