Robust kvalitet och enkel hantering bidrar inte bara till bekvämlighet när det gäller installation av elfördelningar. Det rör sig om väsentliga säkerhetsaspekter som underlättar korrekt skötsel och därmed säker drift. För utveckling av univers inbyggnadssystem har man tänkt igenom många detaljer på nytt. De inriktar sig på monteringen och underlättar väsentligt för elektrikern och skåpsbyggarna när det gäller snabbt och individuellt apparatskåpsbygge.
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles