KN22P

Fas plint, 5x16mm2+17x4mm2
Produktöversikt
Tekniska egenskaper
Ladda ner
Ytterligare information
Tillbehör
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles