Säkringar i paketlösning: Säkringsunderdelar och säkringslastbrytare
Här passar allt ihop, Hager NH-Säkringslastbrytare och NH-Säkringsunderdelar är perfekt avpassade för byggsatserna till univers N. Att montera dessa säkringskomponenter kan knappast vara enklare, det känner du omedelbart när du tar komponenterna i handen. Du behöver inte ens använda verktyg!
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles