Effektbrytare och lastbrytare x250

Produktöversikt som PDF
 • Termisk utlösning och magnetisk utlösning
 • Märkström från 100 A till 250 A
 • Monteras på montageplatta eller i univers N byggsats
 • Vippan har tre lägen "TILL", "FRÅN" eller "UTLÖST"
 • Anslutningsklämma för Al/Cu som tillbehör
 • Omfattande tillbehörsprogram. Skenanslutningar, systemmoduler, anslutningsklämmor, vridbrytare på front, och mycket annat.
  

Produktfilter

Effektbrytare, x250 40 kA, 3-polig, justerbar termisk och magnetisk utlösning

Egenskaper:
 • Brytförmåga Icu: 40 kA / 400 V AC
 • Ue = 220 / 400 V AC
 • Termisk utlösning justerbar: 0,63 - 0,8 - 1 x In
 • Magnetisk utlösning justerbar: 6 - 8 - 10 - 13 x In (100 - 200 A) / 5 - 7 - 9 - 11 x In (250 A)
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HNB100H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB100H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB100H 3197141 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB125H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB125H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB125H 3197143 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB160H Effektbrytare x250, 3P 40kA, 160 A TM
HNB160H Effektbrytare x250, 3P 40kA, 160 A TM
HNB160H 3197145 Effektbrytare x250, 3P 40kA, 160 A TM 1 st.
  *
HNB200H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB200H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB200H 3197147 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB250H Effektbrytare x250, 3P 40kA, 250 A TM
HNB250H Effektbrytare x250, 3P 40kA, 250 A TM
HNB250H 3197149 Effektbrytare x250, 3P 40kA, 250 A TM 1 st.
  *

Effektbrytare, x250 40 kA, 4-polig, justerbar termisk och magnetisk utlösning

    Egenskaper:
 • Brytförmåga Icu: 40 kA / 400 V AC
 
 • Ue = 220 / 400 V AC
 • Termisk utlösning justerbar: 0,63 - 0,8 - 1 x In
 • Magnetisk utlösning justerbar: 6 - 8 - 10 - 13 x In (100 - 200 A) / 5 - 7 - 9 - 11 x In (250 A)
 • Skydd i N-ledaren justerbar 0% eller 100%
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HNB101H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB101H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB101H 3197142 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB126H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB126H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB126H 3197144 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB161H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB161H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB161H 3197146 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB201H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB201H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB201H 3197148 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *
HNB251H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB251H Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40
HNB251H 3197150 Effektbrytare, slut-/brytförmåga Icu:40 1 st.
  *

Jordfelsblock, 4-polig, Typ A

Egenskaper:
 • Justerbar känslighet och tidsfördröjning
 • Felström IΔn justerbar: 30 - 100 - 300 mA, 1 - 3 - 6 A
 • Utlösningstid justerbar: 6 ms till 1 s
 • Mekanisk testknapp för kontroll av korrekt montage
 • LED-signal varnar från 50% IΔn
 • Återställ med resetknappen
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HBB251H Jordfelsblock 250A, x250
HBB251H Jordfelsblock 250A, x250
HBB251H 3197182 Jordfelsblock 250A, x250 1 st.
  *

Lastbrytare, x250, 3-polig

Egenskaper:
 • lcw (1sec) = 3 kA
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HCB250H Lastbrytare x250, 3pol, 250A
HCB250H Lastbrytare x250, 3pol, 250A
HCB250H 3174016 Lastbrytare x250, 3pol, 250A 1 st.
  *

Lastbrytare, x250, 4-polig

Egenskaper:
 • AC 22A / AC 23A
 • Icw (1s) : 3,6 kA
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HCB251H Lastbrytare x250, 4pol, 250A
HCB251H Lastbrytare x250, 4pol, 250A
HCB251H 3174017 Lastbrytare x250, 4pol, 250A 1 st.
  *

Hjälp-/signalkontakt

Egenskaper:
 • Hjälp-/signalkontakt med snabbanslutning
 • En slutande och en brytande kontakt
 • Placeras i effektbrytaren
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HXA021H Hjälpkontakt för x/P160…x/P630
HXA021H Hjälpkontakt för x/P160…x/P630
HXA021H 3197178 Hjälpkontakt för x/P160…x/P630 1 st.
  *
HXA024H Signalkontakt för x/P160…x/P630
HXA024H Signalkontakt för x/P160…x/P630
HXA024H 3197179 Signalkontakt för x/P160…x/P630 1 st.
  *
HXA025H Hjälpkont 125V vxl P160 P250
HXA025H Hjälpkont 125V vxl P160 P250
HXA025H 3183999 Hjälpkont 125V vxl P160 P250 1 st.
  *
HXA026H Signalkont vxl 125 V P160 P250
HXA026H Signalkont vxl 125 V P160 P250
HXA026H 3184000 Signalkont vxl 125 V P160 P250 1 st.
  *

Shuntutlösare

Egenskaper:
 • Fjärrutlösning av effektbrytare, när man tillför spänning på shuntutlösaren
 • Placeras i effektbrytaren
Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HXA001H Shuntutlös 24V DC P160 P250
HXA001H Shuntutlös 24V DC P160 P250
HXA001H 3183997 Shuntutlös 24V DC P160 P250 1 st.
  *
HXA004H Shuntutlös 200-240V AC för x/P160…x/P630
HXA004H Shuntutlös 200-240V AC för x/P160…x/P630
HXA004H 3197174 Shuntutlös 200-240V AC för x/P160…x/P630 1 st.
  *
HXA005H Shuntutlös 380-450V AC för x/P160…x/P630
HXA005H Shuntutlös 380-450V AC för x/P160…x/P630
HXA005H 3197175 Shuntutlös 380-450V AC för x/P160…x/P630 1 st.
  *

Underspänningsutlösare

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HXA011H Underspännutlös 24 DC P160P250
HXA011H Underspännutlös 24 DC P160P250
HXA011H 3183998 Underspännutlös 24 DC P160P250 1 st.
  *
HXA014H Underspännutlös 200-240 VAC x/P160…630
HXA014H Underspännutlös 200-240 VAC x/P160…630
HXA014H 3197176 Underspännutlös 200-240 VAC x/P160…630 1 st.
  *
HXA015H Underspännutlös 380-450 VAC x/P160…630
HXA015H Underspännutlös 380-450 VAC x/P160…630
HXA015H 3197177 Underspännutlös 380-450 VAC x/P160…630 1 st.
  *
HXA051H U sp utl 380-450 V P160-P630
HXA051H U sp utl 380-450 V P160-P630
HXA051H 3186340 U sp utl 380-450 V P160-P630 1 st.
  *
HXA054H U s utl 200-240 V P160-P630
HXA054H U s utl 200-240 V P160-P630
HXA054H 3186341 U s utl 200-240 V P160-P630 1 st.
  *
HXA055H Undersp utl 380-450V P160-P630
HXA055H Undersp utl 380-450V P160-P630
HXA055H 3186342 Undersp utl 380-450V P160-P630 1 st.
  *
Fler produkter (1)

Vridhandtag

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HXB030H Vridhandtag för x250
HXB030H Vridhandtag för x250
HXB030H 3197194 Vridhandtag för x250 1 st.
  *

Motorbetjäning

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HXB042H Motorbetjäning för x250
HXB042H Motorbetjäning för x250
HXB042H 3197193 Motorbetjäning för x250 1 st.
  *

Anslutningsförlängning, 3-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB011H Anslutningsförläng. särad, 3p
HYB011H Anslutningsförläng. särad, 3p
HYB011H 3197186 Anslutningsförläng. särad, 3p 1 st.
  *

Anslutningsförlängning, 4-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB010H Anslutningsförlängning, rak
HYB010H Anslutningsförlängning, rak
HYB010H 3197185 Anslutningsförlängning, rak 1 st.
  *
HYB012H Anslutningsförläng. särad, 4p
HYB012H Anslutningsförläng. särad, 4p
HYB012H 3197187 Anslutningsförläng. särad, 4p 1 st.
  *

Isolationsplattor, 3/4-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB019H Isolationsplatta för x250
HYB019H Isolationsplatta för x250
HYB019H 3197188 Isolationsplatta för x250 1 st.
  *

Skyddslock, 3-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB021H Skyddslock. 3p. x250
HYB021H Skyddslock. 3p. x250
HYB021H 3197189 Skyddslock. 3p. x250 1 st.
  *
HYB023H Skyddslock.särad 3p. x250
HYB023H Skyddslock.särad 3p. x250
HYB023H 3197191 Skyddslock.särad 3p. x250 1 st.
  *

Skyddslock, 4-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB022H Skyddslock. 4p. X250
HYB022H Skyddslock. 4p. X250
HYB022H 3197190 Skyddslock. 4p. X250 1 st.
  *
HYB024H Skyddslock.särad4p. X250
HYB024H Skyddslock.särad4p. X250
HYB024H 3197192 Skyddslock.särad4p. X250 1 st.
  *

Anslutningsklämmor, 3-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB001H 3p. Anslutningskl. Cu/AL185, x250
HYB001H 3p. Anslutningskl. Cu/AL185, x250
HYB001H 3197183 3p. Anslutningskl. Cu/AL185, x250 1 st.
  *

Anslutningsklämmor, 4-polig

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HYB002H 4p. Anslutningskl. AL185, x250
HYB002H 4p. Anslutningskl. AL185, x250
HYB002H 3197184 4p. Anslutningskl. AL185, x250 1 st.
  *

Låsspärr för hänglås, standardvippa

Ref.nr. E-nr. Beskrivning Förp.
HXA039H Låsdon, för x/P160-x/P250-x630
HXA039H Låsdon, för x/P160-x/P250-x630
HXA039H 3197181 Låsdon, för x/P160-x/P250-x630 1 st.
  *
*Rätt till tekniska förändringar förbehålles