Cookie-policy

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Cookies kan därmed användas för flera olika syften och de möjliggör bl.a. för att (i) specifika funktioner på en webbplats ska fungera, (ii) analyser ska kunna utföras i syfte att förbättra av användarupplevelsen, (iii) effektivisera navigationen mellan webbplatser, och (iv) kunna beakta användarens intressen och preferenser.

Vi hanterar våra cookies genom att använda Google Tag Manager.

När du använder vår webbplats samtycker du till att cookies lagras och används på din enhet. Du kan också använda vår webbplats utan cookies och du kan hitta mer information om detta i vårt avsnitt om ”Kontroll och radering av cookies”.

Vilka cookies använder vi?

Nödvändiga cookies:

Följande cookies är nödvändiga för att webbplatsen och dess funktioner ska fungera korrekt. Utan dessa cookies kan tjänster såsom lösenordsskyddade webbsidor inte visas:

  • CUG_Cookie, CookiesActive, SavedCookiesActive, MySessionID, PHPSESSID

Funktionscookies:

Funktionscookies gör det möjligt att förbättra användarvänligheten och webbplatsens prestanda. T.ex. kan webbplatsinställningar lagras i funktionscookies:

  • gallery, isMobileDevice

Analyscookies:

Analyscookies samlar in information om hur besökare använder webbplatsen, t.ex. vilka webbsidor som visas mest, och de utfärdar, i tillämpliga fall, också felmeddelanden. Detta möjliggör för oss att kunna anpassa webbplatsens innehåll till behovet hos varje enskild användare på ett riktat sätt och vi kan därigenom förbättra vår tjänst:

Kontroll och radering av cookies

Du kan kontrollera vilka cookies vi använder på vår webbplats genom att vidta följande åtgärder:

  • "Opt-out"-länkar för analyscookies: du kan motsätta dig användningen av analyscookies genom att använda “opt-out”-länkarna.
  • Allmänna inställningar för cookies i din webbläsare: du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att motsätta dig användningen av och/eller ta bort cookies. De nödvändiga åtgärderna för att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare. Vänligen använd ”Hjälp”-menyn i din webbläsare om du behöver ytterligare information för att fortsätta.

Vi ber dig vänligen att notera att om du motsätter dig cookies eller tar bort cookies så kan detta leda till att vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats inte fungerar korrekt. Detta kan försämra din användarupplevelse av webbplatsen. Om dina cookie-inställningar är lagrade i en cookie kommer du behöva ändra dessa inställningar igen om du tar bort alla cookies, använder en annan webbläsare eller en ny enhet.

Ytterligare information om användningen av Google Analytics:

Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är små textfiler som lagras på din dator och som hjälper webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Den information som genereras av en enskild cookie och som rör din användning av webbplatsen kommer generellt sett att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverat för webbplatsen kommer din IP-adress att trunkeras av Google inom EU eller i ett annat land som är medlem av Europeiska Ekonomiska Samarbetet. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. Google kommer att använda informationen på uppdrag av webbplatsens operatör i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatörer och förse dem med andra tjänster relaterade till webbplatsen och internetanvändningen. IP-adressen som överförs av din webbläsare under användningen av Google Analytics kommer inte associeras med någon annan information som innehas av Google.

Du kan motsätta sig användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vänligen uppmärksamma att om du gör detta så kanske du inte kan utnyttja webbplatsens fulla funktionalitet.

Vidare så kan du förebygga (i) insamlingen av den information som genereras av en enskild cookie, och som är relaterad till användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt (ii) Googles behandling av denna information. Detta förebygger du genom att använda ovan nämnda ”opt-out”-länkar, se www.google.se.

Googles spårbarhetskoder för denna webbplats använder funktionen "_anonymizeIp()" för att säkerställa att de insamlade IP-adresserna är anonymiserade.